ZDRUŽENJE SLOVENSKIH VINARJEV
IN IZVOZNIKOV VINA


Združenje slovenskih vinarjev in izvoznikov vina
Arja vas 19, 3301 Petrovče
Email: info@zsv.si