Združenje slovenskih vinarjev in izvoznikov vina

Arja vas 19
3301 Petrovče
Slovenia, EU

Tel: +386 3 713 1940
Fax: +386 3 570 7500
Email: info@zsv.si
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH VINARJEV
IN IZVOZNIKOV VINA


Združenje slovenskih vinarjev in izvoznikov vina
Arja vas 19, 3301 Petrovče
Email: info@zsv.si