Član združenja lahko postane vsaka
fizična ali pravna oseba, ki ki se ukvarja
z vinarstvom, prodajo vina, promocijo
vina ali je kako drugače pri svojem delu
povezan s tem področjem.
Članstvo v združenju je prostovoljno.
 
SPONZORJI

Sponzorji in donatorji nam omogočajo dvigovanje naše kvalitete uslug in s to pomočjo tudi nadaljevanje razvoja združenja.


Združenje slovenskih vinarjev in
izvoznikov vina je prostovoljno,
nepridobitno, samostojno združenje z
namenom povezovanja in skupne
promocije slovenskega vina in vinske
kulture na tujih trgih.
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH VINARJEV
IN IZVOZNIKOV VINA


Združenje slovenskih vinarjev in izvoznikov vina
Arja vas 19, 3301 Petrovče
Email: info@zsv.si