Združenje slovenskih vinarjev in izvoznikov vina je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje z namenom povezovanja in skupne promocije slovenskega vina na tujih trgih..

Namen društva je združevanje, povezovanje slovenskih vinarjev in izvoznikov vina z namenom skupne promocije na tujih trgih, cilj društva pa skupinska, boljša promocija in s tem večja prepoznavnost ter prodaja slovenskega vina na tujih trgih.

Svoj namen društvo uresničuje predvsem z naslednjimi sredstvi in metodami:

- organiziranje skupnih nastopov na sejmih, degustacijah in prezentacijah v tujini
- organiziranje srečanj, sestankov, posvetov članov društva
- priprava in urejanje spletne strani
- informiranje, svetovanje, izobraževanje za člane in javnost

Sredstva in metode iz zgornjega odstavka so namenjene članom društva in se opravljajo na nepridobitni podlagi. Prav tako so lahko namenjene tudi nečlanom društva, vendar v obsegu potrebnem za izvajanje osnovnega namena društva.


Društvo opravlja naslednje nepridobitne dejavnosti:
- promocija slovenskega vina
- izobraževanja
- degustacije
- promocija slovenskih vinskih poti
- izdaja izobraževalnih knjig

 


ZDRUŽENJE SLOVENSKIH VINARJEV
IN IZVOZNIKOV VINA


Združenje slovenskih vinarjev in izvoznikov vina
Arja vas 19, 3301 Petrovče
Email: info@zsv.si